برنامه درسی کارشناسی ورودی های 1400 و مابعد
 
 
 
فهرست دروس کارشناسی 

 
جدول دروس مهندسی برق

 

 
گروه مهندسی برق-الکترونیک
 

 


 
دروس مشترک برای کلیه گرایش های مهندسی برق


 


فهرست دروس

 دروس عمومی

 

برنامه پیشنهادی اخذ درس

 

 

 

 


     گروه مهندسی برق- بیو الکتریک

 

      گروه مهندسی برق- سیستم های دیجیتال
 

فهرست دروس

 

فهرست دروس

برنامه پیشنهادی اخذ درس

 

برنامه پیشنهادی اخذ درس

 

 

 

 

 

      گروه مهندسی برق-قدرت

 

      گروه مهندسی برق-کنترل

فهرست دروس

 

فهرست دروس

 

برنامه پیشنهادی اخذ درس

 

برنامه پیشنهادی اخذ درس

گروه مهندسی برق-مخابرات

 


  

فهرست دروس
 

برنامه پیشنهادی اخذ درس

 

 
  
 
 
 


                                                                                                                                     


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/10/02
تعداد بازدید:
949
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.