كاركنان
 
 

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 دکتر حسین حسینی نژاد

تلفن: 84062242

دورنگار: 88462066

پست الکترونیکی: hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 

                            معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

                     

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

                                  نشانی پست الکترونیکی

عکس

 
 
دکتر حسین حسینی نژاد
 
 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
 
84062242
 
 
 
hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir

                      

     
                       

 

 

 
دکتر مریم محبی

 

 
سرپرست تحصیلات تکمیلی

 

 
84062242

 

 
m.mohebbi[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 

 

    
                                           

 

 
علیرضا محمدی

 

 
مسئول دفتر معاونت آموزشی
مسئول دفتر گروه های آموزشی

 

 
84062242

 

 
a.mohammadi[AT]eetd.kntu.ac.ir


       

  
 
 
 
 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

 

فاطمه عینی

سرپرست اداره امور آموزش - تحصیلات تکمیلی و کارشناسی

84062261

eini[AT]eetd.kntu.ac.ir


 

اعظم آقا کثیری

کارشناس امور آموزشی- کارشناسی

84062259

 
kasiri[AT]eetd.kntu.ac.ir 

 

حسین فرهنگیان کارشناس امور آموزشی- کارشناسی
84062259


farhangian[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

اعظم رحیمی

کارشناس امور آموزشی - تحصیلات تکمیلی
" امور مربوط به دانشجویان مقطع دکتری و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه قدرت"

84062258

rahimi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 ژیلا عزیزی
 کارشناس امور آموزشی - تحصیلات تکمیلی
"امور مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های کنترل و مخابرات"
 84062253azizi[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 امیرحسن مهینی
  کارشناس امور آموزشی - تحصیلات تکمیلی
"امور مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های الکترونیک، مکاترونیک و مهندسی پزشکی"
 84062253mahini[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/20
تعداد بازدید:
36480
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.