برنامه درسي كارشناسي ورودي هاي 91 و ماقبل
 
 
 
فهرست دروس كارشناسي 

گروه مهندسي برق

 

گروه مهندسي برق-الكترونيك

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

   

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

 

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-قدرت

 

گروه مهندسي برق-مخابرات

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-كنترل

 

عمومي (گروه معارف)

 

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت جدول


برنامه دروس با توجه به نوع درس

برنامه پيشنهادي اخذ دروس با فرمت شكلي

 برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1394/06/15
تعداد بازدید:
17839
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.