برنامه درسي كارشناسي ورودي هاي92 و مابعد
 
 
 
فهرست دروس کارشناسی 

جدول دروس مهندسی برق

 

گروه مهندسی برق-الکترونیک

 

دروس مشترک برای کلیه گرایشهای مهندسی برق


 

دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک


 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسی برق-قدرت

 

گروه مهندسی برق-مخابرات

دروس تخصصی مهندسی برق -قدرت

 

دروس تخصصی مهندسی برق -مخابرات

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسی برق-کنترل

 

جدول دروس عمومی 

دروس تخصصی مهندسی برق -کنترل

 

دروس عمومی

برنامه دروس با توجه به نوع درس

  

 

 

 

  
تاریخ به روز رسانی:
1402/09/06
تعداد بازدید:
25390
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.