برنامه درسي كارشناسي ورودي هاي92 و مابعد
 
 
 
فهرست دروس كارشناسي 

جدول دروس مهندسي برق

 

گروه مهندسي برق-الكترونيك

 

دروس مشترك براي كليه گرايشهاي مهندسي برق


 

دروس تخصصي مهندسي برق - الكترونيك


 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-قدرت

 

گروه مهندسي برق-مخابرات

دروس تخصصي مهندسي برق -قدرت

 

دروس تخصصي مهندسي برق -مخابرات

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

برنامه دروس با توجه به نوع درس

 

 

 

 

 

گروه مهندسي برق-كنترل

 

جدول دروس عمومي 

دروس تخصصي مهندسي برق -كنترل

 

دروس عمومي
مشترك براي كليه گرايشهاي مهندسي برق

برنامه دروس با توجه به نوع درس

  

 

 

 

  
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/30
تعداد بازدید:
19264
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.