اخبار و اطلاعیه ها
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
زمانبندي حضور داوطلبان در مصاحبه آزمون نيمه متمركز و استعداد درخشان دكتري
براي اطلاع از روز و ساعت امتحانات
جناب آقاي دكتر توكلي بينا
داوطلبان آزمون نيمه متمركز آموزش سنجش و استعداد درخشان
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.