• 1393/11/18
  • 1393/11/18
  • 1393/11/18
  • 1393/11/18
اخبار و اطلاعیه ها
رشته مهندسي برق، گرايشهاي مختلف و مهندسي پزشكي
1397/04/09
براي اطلاع از روز و ساعت امتحانات
1397/03/27
جناب آقاي دكتر توكلي بينا
1397/03/19
داوطلبان آزمون نيمه متمركز آموزش سنجش و استعداد درخشان
1397/03/05
شرايط ثبت نام
1395/08/12
شيوه نامه بنياد ملي نخبگان (جايزه شهيد احدي)
1395/04/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.