فرمهاي مورد نياز
 
فرمهای مورد نیاز
   
فرم حذف اضطراری (درخواست از طریق سایت گلستان)
 
تعیین استاد راهنما و دروس آموزشی دکتری
 
 
درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
 هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع  از رساله
 اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله
فرم درخواست تکمیل پرونده آموزشی فارغ التحصیلی دکتری
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله
 تقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهاد رساله  به انضمام فرم نکته های مهم در تدوین پیشنهاد رساله
هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله
 
 شیوه نامه حمایت از پروژه های عملی و تجربی
 
راهنمای گام به گام همانند جویی-سامانه ایرانداک ( جدید)
روندنمای تصویب پیشنهادیه و ثبت در ایرانداک
 رعایت روندنما از نیمسال اول 99 الزامی است
 اجازه دفاع ازسوی آموزش دانشکده منوط به دریافت گزارش همانندجویی از سامانه ایرانداک می باشد
 روندنمای درخواست نسخه الکترونیکی
تقاضای شرکت در امتحان جامع
 
 
درخواست برگزاری سمینار دکتری
 صورتجلسه ارائه سمینار دکتری
مراحل ارائه و تایید برگزاری سمینار دانشجویان دکتری

 
درخواست برگزاری سمینار دکتری-مختص ورودی 93 و مابعد
 صورتجلسه ارائه سمینار دکتری-مختص ورودی 93 و مابعد
 مراحل ارائه و تایید برگزاری سمینار دانشجویان دکتری-مختص ورودی 93 و مابعد
گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما

شیوه تدوین پایان نامه
 
 
 
 
 کمیسیون بررسی موارد خاص
درخواست از طریق سامانه آموزشی گلستان- پیشخوان خدمت
 روندنما و راهنمای ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
   
رائه فرم در صورت استفاده از همکاری اساتید خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنمای دوم و یا استاد مشاور الزامی است"
 
 
 راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل( فارسی)
 راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل( انگلیسی)
    تغییر عنوان رساله دکتری
 
 " ضوابط تغییر عنوان رساله"
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/28
تعداد بازدید:
18379
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.