فرمهاي مورد نياز

 
 
فرمهای مورد نیاز
 
کارت دانشجویی المثنی
درخواست از طریق سامانه آموزشی گلستان-پیشخوان خدمت
 
درخواست تکمیل مدارک پرونده اموزشی فارغ التحصیلی
 

فرم حذف اضطراری (درخواست از طریق سایت گلستان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
نکات مهم در تکمیل فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه

شیوه نامه حمایت از پروژه های عملی و تجربی

راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه

در خصوص استفاده از همکاری اساتید خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنما/ مشاور در پایان نامه
"ارائه فرم در صورت استفاده از همکاری اساتید خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنمای دوم و یا استاد مشاور الزامی است"

 
فرم تعیین استاد راهنمای سمینار و پروژه کارشناسی ارشد
 
 
شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
 اظهارنامه دانشجو
  تاییدیه هیات داوران پروژه های کارشناسی ارشد
 
 
تاییدیه موضوع سمینار کارشناسی ارشد
 شیوه نامه اجرایی درس سمینار کارشناسی ارشد

درخواست اخذ تکدرس بصورت میهمان-ارشد
 درخواست اخذ تکدرس بصورت میهمان-درون دانشگاهی
مهمان ترمی کارشناسی ارشد
  درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده
 گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  فرم هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه ارشد
مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
راهنمای گام به گام همانند جویی-سامانه ایرانداک ( جدید)
 روندنمای تصویب پیشنهادیه و ثبت در ایرانداک
رعایت روندنما از نیمسال اول 99 الزامی است
 اجازه دفاع از پایان نامه از سوی  آموزش دانشکده منوط به دریافت گزارش همانندجویی از سامانه ایرانداک می باشد
 
 
 
کمیسیون بررسی موارد خاص
 درخواست از طریق سامانه آموزشی گلستان- پیشخوان خدمت
 روندنما و راهنمای ثبت درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
 
  حق طبع و نشر و مالکیت نتایج پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد
      لیست دروس جبرانی کارشناسی ­ارشد
 
 قالب پایان نامه در word
 
 
 راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل( فارسی)
 راهنمای صدور گواهی اشتغال به تحصیل( انگلیسی)
   روندنمای صدور مدارک تحصیلی ویژه دانش آموختگان
 
  تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 " ضوابط تغییر عنوان پایان نامه"

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/09/13
تعداد بازدید:
9284
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.