كاركنان
 
 

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 دکتر حسین حسینی نژاد

تلفن: 84062242

دورنگار: 88462066

پست الکترونیکی: hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
 

                            معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

                     

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

                                  نشانی پست الکترونیکی

عکس

 
 
دکتر حسین حسینی نژاد
 
 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
 
84062242
 
 
 
hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

 
دکتر مریم محبی

 

 
سرپرست تحصیلات تکمیلی

 

 
84062253

 

 
m.mohebbi[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 

 

 

 
اعظم رحیمی

 

 
مسئول دفتر معاونت آموزشی

 

 
84062242

 

 


 

 
 
 
 
 

اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

 

فاطمه نوروزی

سرپرست اداره امور آموزش - تحصیلات تکمیلی و کارشناسی

84062261

noroozi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

فاطمه عینی

 

کارشناس امور آموزشی - تحصیلات تکمیلی
" امور مربوط به دانشجویان مقطع دکتری و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه قدرت" 

 

84062253

 

eini[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

مریم سیفی

کارشناس امور آموزشی - تحصیلات تکمیلی

"امور مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های الکترونیک، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی و برق- مکاترونیک"

84062253

 
maryam.seify[AT]alborz.kntu.ac.ir 

 

اعظم آقا کثیری

کارشناس امور آموزشی - کارشناسی

84062259

kasiri[AT]eetd.kntu.ac.ir


 

حسین فرهنگیان

کارشناس امور آموزشی - کارشناسی

84062259

farhangian[AT]ee.kntu.ac.ir

 

علیرضا محمدی

بایگان

84062258

a.mohammadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/14
تعداد بازدید:
31761
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.