فرمهاي مورد نياز
  درخواست اخذ تکدرس به صورت میهمان( درون دانشگاهی)
فرم میهمان تکدرس و تابستان کارشناسی
تقاضای امتحان تکدرس

فرم حذف اضطراری (درخواست از طریق سایت گلستان)                                                                   
تسویه حساب
معرفی مهمان ترمی به سایر دانشگاهها
درخواست تغییر رشته داخلی
درخواست انتقال توام با تغییر رشته
درخواست ترک تحصیل موقت (مرخصی تحصیلی با احتساب)
فرمهای مورد نیاز اخذ کارآموزی
تاییدیه هیات داوران
طرح روی جلد انگلیسی
طرح روی جلد
فرم آمادگی برای دفاع کارشناسی
فرم پیشنهادعنوان پروژه کارشناسی
شیوه تدوین پایان نامه                                                                                                 
 
 چگونگی درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی در سامانه گلستان و نحوه دریافت گواهی
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/14
تعداد بازدید:
21583
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.