انتخاب دانشجوي نمونه كشوري
دانشجويان  واجد شرايط در هر سه مقطع (مطابق با آيين نامه پيوست) در اسرع وقت حداكثر تا تاريخ 17 آبان ماه 95 به همراه مدارك لازم به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.
 
 
Review:
597
Date:
1395/08/12
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.