فرمهاي مورد نياز
 
فرمهاي مورد نياز
   
فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)
 
دروس مصوب دوره آموزشي-دكتري
 
فرم اعلام آمادگي دانشجو براي دفاع از رساله

فرم درخواست تكميل پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري
 
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله
 
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از رساله
تقاضاي شركت در امتحان جامع
 
 
تقاضاي شركت در جلسه دفاع از پيشنهاد رساله
درخواست برگزاري سمينار دكتري
درخواست برگزاري سمينار دكتري-مختص ورودي 93 و مابعد
صورتجلسه ارائه سمينار دكتري
صورتجلسه ارائه سمينار دكتري-مختص ورودي 93 و مابعد
هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع  از رساله
هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد رساله

مراحل ارائه و تاييد برگزاري سمينار دانشجويان دكتري-مختص ورودي 93 و مابعد
گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما

مراحل ارائه و تاييد برگزاري سمينار دانشجويان دكتري

شيوه تدوين پايان نامه

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/02
تعداد بازدید:
7486
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.