فرمهاي مورد نياز
 
 
فرمهاي مورد نياز
 
كارت دانشجويي المثني
  مهمان ترمي كارشناسي ارشد
 
درخواست تكميل مدارك پرونده اموزشي فارغ التحصيلي
 

فرم حذف اضطراري (درخواست از طريق سايت گلستان)
 
پيشنهاد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
 
نكات مهم در تكميل فرم پيشنهاد عنوان پايان نامه
 
شيوه نامه حمايت از پروژه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد عملي و تجربي
 
فرم تعيين استاد راهنماي سمينار و پروژه كارشناسي ارشد

شيوه تدوين پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
 
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاعيه ارشد
اظهارنامه دانشجو
 
تاييديه موضوع سمينار كارشناسي ارشد
تاييديه هيات داوران پروژه هاي كارشناسي ارشد
 
فرم مالكيت معنوي پايان نامه
 
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان-ارشد
درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان-درون دانشگاهي
درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده
درخواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي
گزارش پيشرفت پايان نامه كارشناسي ارشد
 
مراحل رسيدگي به كميسيون موارد خاص

مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 
فرم هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
22656
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.