1396/03/30
برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري فواد فريدوني
عنوان 
رساله
:

 
 ‎ 

 
اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي يك ديوار با استفاده از پردازش زماني سيگنال هاي رادار فراپهن باند
 
دانشجو :
 
فواد فريدوني
تعداد بازدید:
197
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.