1397/10/05
جلسه دفاع آقاي عليرضا رضواني

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

عليرضا رضواني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

 
فشرده سازي اسپايك هاي عصبي درون قشري با استفاده از تنك سازي مبتني بر اسپايك ها در حسگري فشرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر امير مسعود

 

سوداگر


دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر
حسين حسيني نژاد محبتي

 

 

 

دكتر آرش

 اميني

دانشگاه صنعتي شريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد راهنماي دوم

 

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 211

دوشنبه 10 دي 1397

15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
65
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.