1397/09/05
جلسه دفاع خانم هستي خوش آمدي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

هستي خوش آمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

 
آشكارسازي عيب مبتني بر رويكرد كنترل توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر مهدي

 

علياري


دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر عليرضا فاتحي

 

 

 

دكتر بابك

 نجار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد راهنماي دوم

 

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

آزمايشگاه اتوماسيون صنعتي

سه شنبه 6 آذر 1397

15-17

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
119
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.