1397/08/28
جلسه دفاع آقاي سجاد كرمي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

سجاد كرمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

 
طراحي و پياده سازي مدار رمز گشايي سيگنال هاي عصبي درون قشري قشر حركتي مغز با استفاده از فيلتر كالمن و مرتب سازي اسپايك ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي

 
خادم

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر حسيني نژاد

 

 

 

دكتر

 مهدياني

دانشگاه شهيد بهشتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد راهنماي دوم

 

 

 

 

 

 

دكتر اميري(دانشگاه تهران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 303

دوشنبه 28 آبان 1397

15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
63
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.