1397/07/25
جلسه دفاع آقاي پوريا كشفي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

پوريا كشفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

 
شبيه سازي تحقق عملگر مشتقگير با استفاده از ساختارهاي فراماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر نصرت الله

 
 گرانپايه

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر زهرا قطان

 

 

 

دكتر محمد

 نشاط

دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 303

دوشنبه 30 مهر


 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
70
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.