1396/12/07
جلسه دفاع آقاي افشين قاسمي بحرآسمان
عنوان پروژه:

 
طراحي و شبيهسازي ميكروفون خازني  MEMSبا حساسيت بالا براي سنجش صوت در گوشيهاي هوشمند
دانشجو :
افشين قاسمي بحرآسمان

تعداد بازدید:
22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.